149/2022

Helsingfors den 7 mars 2022

Statsrådets beslut om givande av tillfälligt skydd för bemötande av situationen i Ukraina

 

Statsrådet har med stöd av 109 § i utlänningslagen beslutat att tillämpa rådets genomförandebeslut (EU) 2022/382 av den 4 mars 2022 om fastställande av att det föreligger massiv tillströmning av fördrivna personer från Ukraina i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 2001/55/EG, med följden att tillfälligt skydd införs utöver för de personer som nämns i artikel 2.1 och 2.2 i beslutet också för följande kategorier av personer:

1) Ukrainska medborgare och deras familjemedlemmar enligt definitionen i artikel 2.4 i genomförandebeslutet, som flydde från Ukraina kort före den 24 februari 2022 då spänningarna ökade eller som befann sig på unionens territorium strax före detta datum och som till följd av den väpnade konflikten inte kan återvända till Ukraina,

2) Ukrainska medborgare som redan vistas i eller har anlänt till Finland och deras familjemedlemmar enligt definitionen i artikel 2.4 i genomförandebeslutet och som till följd av den väpnade konflikten inte kan återvända till Ukraina, och

3) sådana statslösa personer och medborgare från tredjeländer som det hänvisas till i artikel 2.3 i genomförandebeslutet.


Detta beslut träder i kraft genast och gäller så länge rådets genomförandebeslut (EU) 2022/382 är i kraft.

Helsingfors den 7 mars 2022

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Ledande sakkunnig
Kukka Krüger

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.