141/2022

Helsingfors den 25 februari 2022

Lag om temporär ändring av 3 § i semesterlagen för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 3 § 2 mom. i semesterlagen för sjömän (433/1984), sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 782/1988, 1025/2011 och 183/2016, en ny 7 a-punkt som följer:

3 §
Dagar likställda med arbetade dagar

Såsom likställda med arbetade dagar betraktas också de dagar då arbetstagaren under arbetsförhållandets bestånd varit förhindrad att utföra arbete


7 a) på grund av covid-19-smitta på det sätt som avses i 8 kap. 1 a § 4 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004),Denna lag träder i kraft den 28 februari 2022 och gäller till och med den 30 juni 2022.

Lagen tillämpas på frånvaro som har börjat den 1 januari 2022 eller därefter.

RP 242/2021
ShUB 1/2022
RSv 2/2022

Helsingfors den 25 februari 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.