140/2022

Helsingfors den 25 februari 2022

Lag om temporär ändring av 7 § i semesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 7 § 2 mom. i semesterlagen (162/2005), sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1448/2007 och 182/2016, en ny 4 a-punkt som följer:

7 §
Tid som är likställd med arbetad tid

Likställda med arbetade dagar anses även de arbetsdagar eller arbetstimmar under vilka arbetstagaren, medan anställningsförhållandet pågår, är förhindrad att utföra arbete på grund av


4 a) covid-19-smitta på det sätt som avses i 8 kap. 1 a § 4 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004),Denna lag träder i kraft den 28 februari 2022 och gäller till och med den 30 juni 2022.

Lagen tillämpas på frånvaro som har börjat den 1 januari 2022 eller därefter.

RP 242/2021
ShUB 1/2022
RSv 2/2022

Helsingfors den 25 februari 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.