138/2022

Helsingfors den 24 februari 2022

Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna i landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2021

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 52 § 2 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013):

1 §

Till kommunerna i landskapet Åland betalas ersättning för år 2021 för handhavande av de uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) enligt följande:

KOMMUN EURO
035 BRÄNDÖ 1 134
043 ECKERÖ 1 595
060 FINSTRÖM 9 236
062 FÖGLÖ 2 645
065 GETA 2 813
076 HAMMARLAND 5 709
170 JOMALA 8 690
295 KUMLINGE 1 217
318 KÖKAR 756
417 LEMLAND 2 687
438 LUMPARLAND 1 008
478 MARIEHAMNS stad 84
736 SALTVIK 5 961
766 SOTTUNGA 672
771 SUND 3 484
941 VÅRDÖ 2 309
TOTALT 50 000
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2022.

Helsingfors den 24 februari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.