136/2022

Helsingfors den 25 februari 2022

Lag om ändring av 40 § i tobakslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tobakslagen (549/2016) 40 § som följer:

40 §
Undantag för varningsmärkning i utrikestrafik

Vad som i 32 § 1 mom. 1 punkten, 36 § 1 mom. 5 punkten och 39 § 1 mom. föreskrivs om användningen av finska och svenska i varningsmärkningar tillämpas inte i fråga om försäljning av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och örtprodukter för rökning

1) på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik,

2) i en butik för skattefria varor på en flygplats, om produkterna säljs till passagerare som reser utomlands för att medföras på resan.


Denna lag träder i kraft den 25 februari 2022.

RP 5/2022
FiUB 1/2022
RSv 3/2022

Helsingfors den 25 februari 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.