135/2022

Helsingfors den 25 februari 2022

Lag om ändring av 63 och 89 § i punktskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i punktskattelagen (182/2010) den finska språkdräkten i 63 § 1 mom. samt 89 § 2 mom., av dem den finska språkdräkten i 63 § 1 mom. sådan den lyder i lag 1178/2016, som följer:

89 §
Försäljning av skattefria produkter på fartyg, luftfartyg och flygplatser

Skattefria är produkter som i en skattefri butik på en flygplats säljs till passagerare som reser till ett område utanför unionen för att medföras som resgods. Med skattefri butik avses ett skatteupplag enligt 6 § 4 punkten. I en sådan butik får produkter även säljas som skattepliktiga till andra passagerare.


Denna lag träder i kraft den 25 februari 2022.

RP 5/2022
FiUB 1/2022
RSv 3/2022

Helsingfors den 25 februari 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.