133/2022

Helsingfors den 24 februari 2022

Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 3 § 3 mom. samt 4 och 6 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (1223/2021), sådana de lyder, 3 § 3 mom. i förordning 5/2022 samt 4 och 6 § i förordning 117/2022.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2022.

Helsingfors den 24 februari 2022

Familje- och omsorgsminister
Aki Lindén

Regeringssekreterare
Pekka Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.