130/2022

Helsingfors den 17 februari 2022

Statsrådets förordning om ändring av 17 § i reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 17 § 14 punkten, sådan den lyder i förordning 1467/2019, samt

fogas till 17 §, sådan den lyder i förordningarna 1021/2007, 905/2009, 1575/2011 och 1467/2019, en ny 13 a-punkt som följer:

17 §
Finansministeriets ansvarsområde

Till finansministeriets ansvarsområde hör:


13 a) indelningen i välfärdsområden, styrningen av välfärdsområdenas förvaltning och ekonomi samt finansieringen av välfärdsområdena,

14) tillsynen över och finansieringen av kommunernas, välfärdsområdenas och statens pensionssystem,Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2022.

Helsingfors den 17 februari 2022

Vid förhinder för statsministern, utrikesminister
Pekka Haavisto

Lagstiftningsråd
Päivi Pietarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.