124/2022

Helsingfors den 10 februari 2022

Statsrådets förordning om Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 3 § i lagenom Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (1158/2021):

1 §

Europarådets i Saint-Denis den 3 juli 2016 ingångna konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang träder i kraft den 1 mars 2022 enligt vad som har avtalats.

Konventionen har godkänts av riksdagen den 8 oktober 2021 och av republikens president den 16 december 2021. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 4 januari 2022.

2 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (1158/2021) träder i kraft den 1 mars 2022.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2022.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 18/2022)

Helsingfors den 10 februari 2022

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Konsultativ tjänsteman
Jouko Huhtamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.