122/2022

Helsingfors den 11 februari 2022

Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (615/2020) 3 § 1 mom. och 5 § 1 mom. som följer:

3 §
Personuppgiftsansvariga och ansvarsfördelningen i fråga om ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden

I ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden registreras andra uppgifter som behandlas för ändamål som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten än sådana uppgifter som gäller handläggning av och beslut om viseringar för kortare vistelse, samt uppgifter som behandlas för ändamål som avses i 1 § 1 mom. 2–5 punkten och 2 mom.


5 §
Personuppgiftsansvariga och ansvarsfördelningen i fråga om det nationella informationssystemet för viseringar

I det nationella informationssystemet för viseringar registreras uppgifter som gäller handläggning och beslut om viseringar för kortare och längre vistelse när uppgifterna behandlas för det ändamål som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten samt uppgifter med anknytning till det i 1 § 2 mom. avsedda skyddet för den nationella säkerheten.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

RP 122/2021
FvUB 16/2021
RSv 209/2021

Helsingfors den 11 februari 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.