106/2022

Helsingfors den 3 februari 2022

Statsrådets förordning om ändring av 15 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015) 15 §, sådan den lyder i förordning 345/2021, som följer:

15 §
Kompensationsersättningens belopp

Kompensationsersättning kan beviljas enligt stödområde till följande eurobelopp per hektar:

euro ha
EU-delfinansierad kompensationsersättning nationellt finansierad kompensationsersättning
stödområde AB
växtodling 108 109
husdjursskötsel 108 169
stödområde C
växtodling 133 109
husdjursskötsel 133 169

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2022.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 3 februari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.