78/2022

Helsingfors 27.1.2022

Statsrådets förordning om överenskommelsen med Belgien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

I enligt med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Belgien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information (132/2017):

1 §

Den i Helsingfors den 20 juli 2016 mellan Republiken Finland och Konungariket Belgien ingångna överenskommelsen om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information träder i kraft den 1 februari 2022 enligt vad som har avtalats.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 22 november 2016 och av republikens president den 24 februari 2017. Noterna om godkännandet har utväxlats den 27 december 2021.

2 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Belgien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information (132/2017) träder i kraft den 1 februari 2022.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 9/2022)

Helsingfors 27.1.2022

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Jurist
Mikael Raivio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.