26/2022

Helsingfors den 13 januari 2022

Statsrådets förordning om överenskommelsen med Japan om social trygghet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 3 § i lagen om överenskommelsen med Japan om social trygghet (498/2021):

1 §

Den i Helsingfors den 23 september 2019 mellan Republiken Finland och Japan ingångna överenskommelsen med Japan om social trygghet träder i kraft den 1 februari 2022 enligt vad som har överenskommits.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 14 maj 2021 och av republikens president den 4 juni 2021. Noterna om godkännandet har utväxlats den 25 november 2021.

2 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om överenskommelsen med Japan om social trygghet (498/2021) träder i kraft den 1 februari 2022.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 7/2021)

Helsingfors den 13 januari 2022

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Regeringsråd
Henna Huhtamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.