Ursprungliga författningar: 2021

1000/2021
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift
999/2021
Lag om ändring av 24 § i banlagen
998/2021
Lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar
997/2021
Lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden
996/2021
Lag om ändring av 12 a § i lagen om fastighetsförrättningsavgift
995/2021
Lag om ändring av 14 b § i fastighetsregisterlagen
994/2021
Lag om ändring av 69 § i banlagen
993/2021
Lag om ändring av 79 § i lagen om trafiksystem och landsvägar
992/2021
Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
991/2021
Lag om ändring av 77 § i lagen om enskilda vägar
990/2021
Lag om ändring av 84 och 97 § i gruvlagen
989/2021
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
988/2021
Lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen
987/2021
Lag om ändring av 14 § i lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanoldrift
986/2021
Lag om ändring av 44 kap. i strafflagen
985/2021
Lag om ändring av läkemedelslagen
984/2021
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om medicinsk forskning
983/2021
Lag om klinisk prövning av läkemedel
982/2021
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
981/2021
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
980/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 7 § i statsrådets förordning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-avfall
979/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd
978/2021
Statsrådets förordning om avfall
977/2021
Republikens presidents förordning om yrkeshögskoleexamina avlagda på Åland
976/2021
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
975/2021
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
974/2021
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
973/2021
Lag om ändring av 1 § i lagen om utländska försäkringsbolag
972/2021
Lag om ändring av 3 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
971/2021
Lag om ändring av 23 § i konkurrenslagen
970/2021
Lag om ändring av 4 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare
969/2021
Lag om ändring av 5 kap. 15 § i kreditinstitutslagen
968/2021
Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
967/2021
Lag om ändring av 81 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
966/2021
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
965/2021
Lag om ändring av 4 och 30 c § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
964/2021
Lag om ändring av 2 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
963/2021
Lag om ändring av 19 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
962/2021
Lag om ändring av 10 § i lagen om jämställande av frivilliga tilläggspensionsarrangemang
961/2021
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
960/2021
Lag om ändring av 215 § i lagen om sjömanspensioner
959/2021
Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
958/2021
Lag om ändring av 1 kap. 4 § och 7 kap. 6 b § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
957/2021
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
956/2021
Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar
955/2021
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
954/2021
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
953/2021
Lag om ändring av 11 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen
952/2021
Lag om ändring av 1 och 146 § i lagen om pension för företagare
951/2021
Lag om införande av lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor, lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor och lagen om försäkringskassor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.