Ursprungliga författningar: 2021

100/2021
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2021
99/2021
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2021
98/2021
Statsrådets förordning om utbyte eller avveckling av ett befintligt nät som innehas av ett företag med betydande marknadsinflytande
97/2021
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd
96/2021
Statsrådets förordning om information som ska ges innan avtal om kommunikationstjänster ingås
95/2021
Lag om ändring av 2 och 175 § i vägtrafiklagen
94/2021
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
93/2021
Lag om ändring av 3 och 13 § i terrängtrafiklagen
92/2021
Lag om ändring av 2 och 30 § i trafikförsäkringslagen
91/2021
Lag om ändring av lagen om transportservice
90/2021
Lag om ändring av 5 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen
89/2021
Lag om ändring av 4 § i lagen om stöd föranskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
88/2021
Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
87/2021
Lag om ändring av bilskattelagen
86/2021
Lag om ändring av 3 § i lagen om alkolås
85/2021
Lag om ändring av fordonsskattelagen
84/2021
Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
83/2021
Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
82/2021
Fordonslag
81/2021
Statsrådets förordning om förhandsröstningsställen i utlandet och i landskapet Åland vid kommunalvalet 2021
80/2021
Arbets- och näringsministeriets förordning om förenklad riskbedömning av standardiserade och förenklade planer för övervakning av utsläpp
79/2021
Lag om ändring av 23 § i jaktlagen
78/2021
Lag om ändring av 2 och 30 § i lagen om animaliska biprodukter
77/2021
Lag om ändring av strafflagen
76/2021
Lag om djursjukdomar
75/2021
Lag om ändring av 4 a och 5 § i straffregisterlagen
74/2021
Lag om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
73/2021
Lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer
72/2021
Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
71/2021
Lag om ändring av 9 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
70/2021
Lag om ändring av 12 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
69/2021
Lag om ändring av 11 och 27 § i lagen om Åklagarmyndigheten
68/2021
Lag om ändring av 1 kap. 10 § i lagen om rättegång i brottmål
67/2021
Lag om ändring av 3 kap. 10 a § och 5 kap. 1 § i förundersökningslagen
66/2021
Lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet
65/2021
Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till den andra fasen av Tanzanias inkluderande skogsplanteringsprogram
64/2021
Lag om ändring av 44 § i utsädeslagen
63/2021
Lag om ändring av 13 § i lagen om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer
62/2021
Lag om ändring av 48 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
61/2021
Lag om ändring av 2 § i lagen om fristående tillandningars upphörande som fastigheter
60/2021
Lag om ändring av lagen om Forststyrelsen
59/2021
Lag om ändring av 73 § i lagen om animaliska biprodukter
58/2021
Lag om ändring av 46 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
57/2021
Lag om ändring av 37 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion
56/2021
Lag om ändring av 71 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
55/2021
Lag om ändring av 39 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden
54/2021
Lag om ändring av 49 § i lagen om medicinsk behandling av djur
53/2021
Lag om ändring av 21 § i lagen om djuravelsverksamhet
52/2021
Lag om ändring av 69 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling
51/2021
Lag om ändring av 20 § i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.