Ursprungliga författningar: 2021

650/2021
Lag om ändring av partilagen
649/2021
Lag om ändring av vallagen
648/2021
Lag om ändring av 2 a och 12 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
647/2021
Lag om ändring av samiska språklagen
646/2021
Lag om ändring av 3 § i teckenspråkslagen
645/2021
Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda
644/2021
Lag om ändring av språklagen
643/2021
Lag om ändring av 4 § i diskrimineringslagen
642/2021
Lag om ändring av 10 kap. 2 § och 11 kap. 13 § i rättegångsbalken
641/2021
Lag om ändring av strafflagen
640/2021
Lag om ändring av 1 kap. 3 § i konkurslagen
639/2021
Lag om ändring av lagen om rättegång i förvaltningsärenden
638/2021
Lag om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
637/2021
Lag om ändring av förvaltningslagen
636/2021
Lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral
635/2021
Lag om ändring av socialvårdslagen
634/2021
Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
633/2021
Lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård
632/2021
Lag om ändring av lagen om Keva
631/2021
Lag om ändring av lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
630/2021
Lag om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare
629/2021
Lag om ändring av lagen om kommunala tjänstekollektivavtal
628/2021
Lag om ändring av lagen om kommunala arbetskollektivavtal
627/2021
Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare
626/2021
Lag om ändring av 6 § i lagen om inkomstdatasystemet
625/2021
Lag om ändring av 3 § i lagen om rundradioskatt
624/2021
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om beskattningsförfarande
623/2021
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
622/2021
Lag om ändring av 30 § i lagen om Skatteförvaltningen
621/2021
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning
620/2021
Lag om inkomstskatteskalan för 2023
619/2021
Lag om ändring av inkomstskattelagen
618/2021
Lag om statsandel för kommunal basservice
617/2021
Lag om välfärdsområdenas finansiering
616/2021
Lag om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen
615/2021
Lag om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland
614/2021
Lag om indelningen i välfärdsområden och landskap
613/2021
Lag om ordnande av räddningsväsendet
612/2021
Lag om ordnande av social- och hälsovård
611/2021
Lag om välfärdsområden
610/2021
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket
609/2021
Lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
608/2021
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
607/2021
Lag om ändring av lagen om transportservice
606/2021
Lag om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten
605/2021
Lag om ändring av 5 § i lagen om främjande av användningen av biobrännolja
604/2021
Lag om ändring av lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen
603/2021
Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
602/2021
Lag om ändring av 2 kap. 3 § i lagen om investeringstjänster
601/2021
Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.