1374/2021

Helsingfors den 30 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (1446/2014) 5 §, sådan den lyder i förordning 1274/2020, som följer:

5 §
Grundpriser år 2022

De grundpriser som avses i 6–13 och 26–28 § i lagen om statsandel för kommunal basservice är 2022 följande:

Åldersstruktur Euro
0–5-åringar 9 713,30
6-åringar 10 305,71
7–12-åringar 8 595,88
13–15-åringar 14 733,47
16–18-åringar 4 728,28
19–64-åringar 1 157,20
65–74-åringar 2 306,18
75–84-åringar 6 457,36
85-åringar och äldre 22 359,23
Övriga kriterier för kalkylerade kostnader
Sjukfrekvenskoefficient 1 329,61
Arbetslöshetskoefficient 103,34
Främmandespråkskoefficient 2 237,64
Tvåspråkighet 318,56
Karaktär av skärgård 438,47
Kommun med skärgårdsdel 320,75
Befolkningstäthetskoefficient 45,00
Utbildningsbakgrundskoefficient 457,42
Tilläggsdelar
Tilläggsdel för fjärrort 226,40
Tilläggsdel utifrån självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser 68,71
Tilläggsdel för kommun inom samernas hembygdsområde 2 875,50

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 30 december 2021

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Matti Sillanmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.