1354/2021

Helsingfors den 30 december 2021

Lag om ändring av 32 § i lagen om Forststyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Forststyrelsen (234/2016) 32 § som följer:

32 §
Personalens deltagande

Forststyrelsen kan besluta att samarbetslagen (1333/2021) ska tillämpas på den i stället för lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013). I koncernsamarbetet inom Forststyrelsekoncernen iakttas i tillämpliga delar lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007).

Om samarbetslagen tillämpas på Forststyrelsen, kan Forststyrelsen ingå ett sådant avtal som avses i 38 § i den lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 159/2021
AjUB 18/2021
RSv 219/2021

Helsingfors den 30 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.