1332/2021

Helsingfors den 30 december 2021

Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 27 december 2021 undertecknade multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979), vilket Transport- och kommunikationsverket har ingått med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), är i kraft från den 27 december 2021 enligt vad som har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i avtalet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2021 och gäller till och med den 16 december 2026.

Avtalet är tillgängligt på engelska på Transport- och kommunikationsverkets webbplats (https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus). Transport- och kommunikationsverket ger vid behov information på finska och svenska.

Helsingfors den 30 december 2021

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Enhetsdirektör
Saara Reinimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.