1323/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Statsrådets förordning om det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av den i Bryssel den 31 januari 1963 ingångna konventionen utgörande tillägg till Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av den i Bryssel den 31 januari 1963 ingångna konventionen utgörande tillägg till Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område (492/2005), sådan paragrafen lyder i lag 368/2012:

1 §

Det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av den i Bryssel den 31 januari 1963 ingångna konventionen utgörande tillägg till Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område, i dess lydelse enligt tilläggsprotokollet av den 28 januari 1964 och ändringsprotokollet av den 16 november 1982, träder i kraft den 1 januari 2022 enligt vad som har avtalats.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 17 maj 2005 och ratificerats av republikens president den 3 december 2021. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Belgiens regering den 17 december 2021.

2 §

I samband med att ratifikationsinstrumentet deponerades avgav Finland följande förklaring:

I enlighet med artikel 2 stycke b i den i Bryssel den 31 januari 1963 ingångna konventionen utgörande tillägg till Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område, i dess lydelse enligt tilläggsprotokollet av den 28 januari 1964, ändringsprotokollet av den 16 november 1982 och ändringsprotokollet av den 12 februari 2004, avger Finland en förklaring enligt vilken vid tillämpningen av bestämmelserna under stycke a punkt ii (2) i artikel 2 fysiska personer eller vissa kategorier av sådana personer vilka enligt finsk lagstiftning anses vara stadigvarande bosatta inom finskt område ska jämställas med statens egna medborgare.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

4 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av den i Bryssel den 31 januari 1963 ingångna konventionen utgörande tillägg till Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område (492/2005) träder i kraft den 1 januari 2022.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 118/2021)

Helsingfors den 22 december 2021

Näringsminister
Mika Lintilä

Specialsakkunnig
Mirjami Tanner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.