1320/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen (431/2011) 1 och 3 §, som följer:

1 §

Avtalet om utbyte av upplysningar om skatter och avtalet om främjande av ekonomiska relationer, vilka ingicks i Paris den 10 september 2009 mellan Republiken Finland och Konungariket Nederländerna såvitt avser Aruba träder i kraft den 1 juni 2011 så som därom har överenskommits. Giltighetstiden för avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska relationer upphörde den 1 juni 2021 och tillämpningen av avtalet upphör den 31 december 2021.

Avtalen har godkänts av riksdagen den 10 november 2009 och av republikens president den 20 november 2009. Noterna om deras godkännande har utväxlats den 15 april 2011.

3 §

De bestämmelser i avtalen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning. Giltighetstiden för de bestämmelser som inte hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska relationer upphörde den 1 juni 2021 och tillämpningen av dem upphör den 31 december 2021.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 22 december 2021

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Minna Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.