1296/2021

Helsingfors den 28 december 2021

Statsrådets förordning om temporära undantag i fråga om den nationella tillämpningen av EU:s digitala covidintyg

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 58 i § 5 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), sådant det lyder i lag 876/2021:

1 §
Temporära undantag i fråga om den nationella tillämpningen av EU:s digitala covidintyg

De skyldigheter och restriktioner som meddelats i beslut som avses i 58 och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) gäller, med avvikelse från vad som föreskrivs i 58 i § 3 mom. i den lagen, berörda offentliga tillställningar, utrymmen och verksamheter oberoende av om verksamhetsutövaren kräver att EU:s digitala covidintyg som avses i 1 mom. i den paragrafen visas upp.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas på skyldigheter och restriktioner som gäller området för Helsingfors och Nylands, Egentliga Finlands, Satakunta, Centrala Tavastlands, Birkalands, Päijänne-Tavastlands, Kymmenedalens, Södra Karelens, Södra Savolax, Norra Savolax, Mellersta Finlands, Vasa, Syd-Österbottens, Mellersta Österbottens, Norra Österbottens, Länsi-Pohja och Lapplands sjukvårdsdistrikt.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 december 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

Helsingfors den 28 december 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.