1288/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut:

ändras i lagen om verkställighet av böter (672/2002) 1 § 1 mom. 16 punkten, sådan den lyder i lag 118/2021, och

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 224/2008, 462/2011, 348/2013, 257/2014, 671/2015, 470/2017, 1052/2018, 301/2019, 659/2019, 570/2020, 900/2020 och 118/2021, en ny 17 punkt som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I den ordning som föreskrivs i denna lag verkställs följande påföljder:


16) påföljdsavgift enligt 12 a § i livsmedelsmarknadslagen (1121/2018),

17) påföljdsavgift som påförts av marknadsdomstolen enligt lotterilagen (1047/2001).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 135/2021
FvUB 18/2021
RSv 226/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.