1282/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 13 till statsrådets förordning om naturskyddsområden i Östra Lappland

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om naturskyddsområden i Östra Lappland (646/2017) 2 § 13 punkten och bilaga 13 till förordningen som följer:

2 §
Läge och gränser

Naturskyddsområden är följande statsägda områden, vilkas gränser har märkts ut med en röd linje på de kartor som utgör bilagor:


13) Rämiäjänkä naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 123 hektar (bilaga 13) i Salla kommun,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 22 december 2021

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Lagstiftningsråd
Leila Suvantola

Bilaga: RÄMIÄJÄNKÄ NATURSKYDDSOMRÅDE

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.