1281/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 6 mom. i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013), sådant det lyder i lag (1168/2021):

1 §
Regionindelning

Regionerna A, B och C enligt 3 § i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) utgörs av landskapen samt kommunerna och städerna i dem enligt följande:

1) region A: landskapen Birkaland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Nyland, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Södra Karelen och Södra Savolax, i landskapet Mellersta Finland Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuru, Konnevesi, Laukas, Luhango, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka och Urais, i landskapet Norra Karelen Heinävesi, Kides, Rääkkylä och Tohmajärvi samt i landskapet Norra Savolax Jorois, Leppävirta, Rautalampi, Suonenjoki och Varkaus,

2) region B: landskapen Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax, Södra Österbotten och Österbotten med undantag av de i 1 punkten angivna kommunerna och städerna i landskapen Mellersta Finland, Norra Karelen och Norra Savolax, och

3) region C: landskapen Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke (1309/2013).

På delar av stammar, avverkat virke av tall eller gran, skadade träd och brutna stubbar efter avverkningar som utförts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 december 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Tatu Torniainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.