1263/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om upphävande av 124 § 3 mom. och 124 b § 4–8 punkten i en lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 124 § 3 mom. och 124 b § 4–8 punkten i lagen om ändring av inkomstskattelagen (619/2021).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 213/2021
FiUB 31/2021
RSv 225/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.