1262/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 § och 12 f § 3–8 punkten, sådana de lyder i lag 1073/2020, som följer:

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 78,12 procent och kommunernas utdelning 21,88 procent.

12 f §
Skattetagargruppernas utdelning skatteåren 2020–2027

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten så att


3) statens utdelning skatteåret 2022 är 66,24 procent och kommunernas utdelning 33,76 procent,

4) statens utdelning skatteåret 2023 är 77,55 procent och kommunernas utdelning 22,45 procent,

5) statens utdelning skatteåret 2024 är 78,53 procent och kommunernas utdelning 21,47 procent,

6) statens utdelning skatteåret 2025 är 78,39 procent och kommunernas utdelning 21,61 procent,

7) statens utdelning skatteåret 2026 är 78,30 procent och kommunernas utdelning 21,70 procent,

8) statens utdelning skatteåret 2027 är 78,23 procent och kommunernas utdelning 21,77 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna i 12 f § 3 punkten i denna lag träder dock i kraft redan den 1 januari 2022.

Bestämmelserna i 12 § tillämpas från och med skatteåret 2028 och bestämmelserna i 12 f § 3–8 punkten vid redovisningar av samfundsskatt för skatteåren 2022–2027.

RP 213/2021
FiUB 31/2021
RSv 225/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.