1249/2021

Helsingfors den 21 december 2021

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning för år 2022 om Finlands skogscentrals tillsyn över och kontroll av beskogningsstöd enligt lagen om temporärt stöd för beskogning samt om rapportering av kontrollresultaten om Livsmedelsverkets tillsyn över och kontroll av beskogningsstödet samt rapportering av kontrollresultaten

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:sföreskriftssamlingnr utfärdad träder i kraft
JSM:s förordning om för år 2022 Finlands skogscentrals tillsyn över och kontroll av beskogningsstöd enligt lagen om temporärt stöd för beskogning samt om rapportering av kontrollresultaten om Livsmedelsverkets tillsyn över och kontroll av beskogningsstödet samt rapportering av kontrollresultaten 5/21 21.12.2021 1.1.2022

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Regeringsgatan 3 A, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 162 300.

Helsingfors den 21 december 2021

Avdelningschef
Tuula Packalen

Forstråd
Niina Riissanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.