1241/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bekämpning av rotticka

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bekämpning av rotticka (264/2016) 1 § som följer:

1 §
Riskområden för utbredning av rotticka och bekämpningsobjekt

Riskområden för utbredning av rotticka är mellersta delen av Finland och södra delen av Finland, som avses i 1 § i statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1308/2013).

Rotticka ska bekämpas inom ett riskområde för utbredning

1) där volymen av skogsbeståndets trädbestånd på mineraljord före avverkningen till mer än 50 procent utgörs av tall eller gran eller av vardera sammanlagt,

2) där volymen av skogsbeståndets trädbestånd på torvmark före avverkningen till mer än 50 procent utgörs av gran, eller

3) där volymen av skogsbeståndets trädbestånd på torvmark i södra delen av Finland före avverkningen till mer än 50 procent utgörs av tall eller gran eller av vardera sammanlagt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 22 december 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Tatu Torniainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.