1235/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om upphävande av 41 a § i lagen om grundläggande utbildning

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 41 a §, sådan den lyder i lag 1288/2013.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 192/2021
KuUB 17/2021
RSv 216/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Li Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.