1229/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om det riksomfattande ansökningsförfarandet till utbildning efter den grundläggande utbildningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om det riksomfattande ansökningsförfarandet till utbildning efter den grundläggande utbildningen (834/2021) 8 § som följer:

8 §
Inlämnande av ansökan och bilagor

Ansökan ska lämnas in till Utbildningsstyrelsen via det elektroniska ansökningssystemet eller i pappersform. Bilagorna till ansökan ska lämnas in till Utbildningsstyrelsen via det elektroniska ansökningssystemet eller till utbildningsanordnaren eller läroanstaltens huvudman i pappersform.

Bilagorna till ansökan ska dock lämnas in i pappersform direkt till utbildningsanordnaren, om den sökande söker sig till en sådan utbildning som ordnas som särskilt krävande stöd som avses i 65 § i lagen om yrkesutbildning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Denna förordning tillämpas första gången vid antagning av studerande till utbildning som börjar den 1 augusti 2022 eller därefter. På utbildning som inleds före den tidpunkten tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 december 2021

Undervisningsminister
Li Andersson

Regeringsråd
Piritta Sirvio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.