1214/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring av 2 och 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 2 § 6 punkten samt 39 § 2 mom. 1 punkten, sådana de lyder i lag 783/2020, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


6) regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen en i punktskattelagen avsedd godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, skatterepresentant eller certifierad mottagare eller en sådan skattskyldig som enligt respektive lag om punktskatt eller accis är skyldig eller har rätt att registrera sig som skattskyldig,


39 §
Försummelseavgift

Skatteförvaltningen ålägger den skattskyldige, eller i en situation som avses i 1 punkten, avsändaren eller mottagaren av punktskattepliktiga produkter att betala högst 2  000 euro i försummelseavgift, om denne underlåter att fullgöra

1) den skyldighet i fråga om flyttningsförfarande som föreskrivs i 54, 58, 59, 61–64, 66–68, 71, 72, 74, 78, 78 a–78 c, 78 e eller 80 § i punktskattelagen,Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

RP 190/2021
FiUB 25/2021
RSv 192/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.