1211/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer (1105/2020) 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 308/2021 och 749/2021, och

fogas till 3 §, sådan den lyder i förordning 307/2021, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Vacciner som används och erbjudande av vaccination

För skydd mot sjukdomen covid-19 används de SARS-CoV-2-vacciner som utifrån medicinsk evidens och godkänd indikation har fått försäljningstillstånd i enlighet med Europeiska unionens system för godkännande för försäljning.

Vaccinationer erbjuds personer som är fem år och äldre.

3 §
Vaccinering

Vaccinationer får under direkt ledning och tillsyn av en i 2 mom. avsedd yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården även ges av en laboratorieskötare, en närvårdare som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller en primärskötare som genomgått en utbildning som föregått närvårdarexamen, och dessa ska ha tillräcklig kompetens inom läkemedelsbehandling och ha fått behövlig vaccinationsutbildning.


Denna förordning träder i kraft den 23 december 2021.

Helsingfors den 22 december 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.