1204/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2022

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009):

1 §
Maximikvantiteten avbytarservice

Maximikvantiteten semester enligt 1 § 1 mom. i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) är 18 dagar och extraledighet 120 timmar per pälsdjursuppfödare under 2022.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Helsingfors den 16 december 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Anne Vänskä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.