1203/2021

Helsingfors den 20 december 2021

Utrikesministeriets förordning om ändring av den andra fasen i överenskommelsen med Etiopien om projektstöd för företagsverksamhet på etiopiska landsbygden

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000):

1 §

Det i Addis Abeba den 3 december 2021 ingångna avtalet mellan Finland och Etiopien om ändring av den andra fasen i överenskommelsen om projektstöd för företagsverksamhet på etiopiska landsbygden trädde i kraft den 18 december 2021 enligt vad som har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i avtalet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 23 december 2021.

(Avtalet är tillgängligt i utrikesministeriets föreskriftssamling www.finlex.fi Utrikesministeriet ger också närmare information om det på finska och svenska.)

Helsingfors den 20 december 2021

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Biträdande avdelningschef
Claus Lindroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.