1200/2021

Helsingfors den 20 december 2021

Kommunikationsministeriets förordning om utbildning som krävs av biljettkontrollörer och ordningsvakter som bistår vid kontrollen

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om utbildning som krävs av biljettkontrollörer och ordningsvakter som bistår vid kontrollen enligt lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979).

2 §
Utbildning av biljettkontrollörer

Utbildningen av biljettkontrollörer ska innehålla åtminstone följande sakkomplex:

1) kollektivtrafiken i kontrollområdet:

a) introduktion till kollektivtrafiksystemet i fråga,

b) trafikformer och rutter i kontrollområdet,

c) tidtabeller för kollektivtrafiken i kontrollområdet,

2) biljettsystemet i kontrollområdet:

a) biljettyper och priser,

b) anskaffning av biljetter,

c) användning av biljetter och biljetternas giltighetstid,

3) lagstiftning och rättspraxis som gäller kontrollverksamheten:

a) lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik i sin helhet,

b) relevanta delar av lagen om ordningsvakter (533/1999), ordningslagen (612/2003) och lagen om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik (472/1977),

c) relevanta delar av den rättspraxis som gäller uppbärande av kontrollavgifter,

4) kontrollverksamheten i praktiken:

a) kontrollörens uppgifter, befogenheter och ansvar,

b) allmänna principer och anvisningar som ska följas vid utförandet av kontroller,

c) tillämpning av prövningsrätt för befriande från kontrollavgift,

d) tjänsteuniform och kontrollpass,

e) kontrollörens uppträdande i kontrollsituationer,

f) kontrollörens uppträdande och handlande i problemsituationer,

g) arbetssäkerheten vid tjänstgöring som kontrollör,

h) kontrollörernas samarbete med ordningsvakter, förare, konduktörer, inkassörer och poliser,

5) kundbetjäning:

a) kundorienterad och kompetent service,

b) kontrollörens sociala kompetens och attityder i kontrollsituationer,

c) de vanligaste fraserna som används vid utförandet av kontrolluppdrag på finska, svenska och engelska,

6) åtgärder i olyckssituationer:

a) säkerhetssystemen i trafikformerna i fråga,

b) första hjälpen i enlighet med Finlands Röda Kors grundkurs i första hjälpen eller innehållet i någon annan förstahjälpskurs av motsvarande omfattning.

3 §
Tillgodoräknande av utbildningsdelar från en lämplig utbildning

De sakkomplex som avses i 2 § kan i tillämpliga delar tillgodoräknas från en annan utbildning som genomgåtts under de senaste 10 åren.

4 §
Utbildning av ordningsvakter som bistår vid kontrollen

Utbildningen av ordningsvakter som bistår vid kontroll ska i tillämpliga delar innehålla de sakkomplex enligt 2 § som är väsentliga för utförandet av uppgiften, dock minst en introduktion till kollektivtrafiken i kontrollområdet och dess avgiftssystem samt lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik. Dessutom ska utbildningen innehålla en introduktion till kundbetjäningen och samarbetet med biljettkontrollören.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning om utbildning som krävs av biljettkontrollörer och ordningsvakter som bistår vid kontrollen (867/2006).

Helsingfors den 20 december 2021

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Överinspektör
Katja Peltola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.