1199/2021

Helsingfors den 17 december 2021

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer (258/2016) 7 § 2 mom. och 8 § samt bilagan till förordningen, sådana de lyder i förordning 1458/2019, som följer:

7 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

För en svartvit kopia eller utskrift i A4-format som framställs eller sänds per fax på grundval av en sedvanlig begäran om handlingar tas det ut 0,70 euro per sida. För en kopia eller utskrift i A3-format samt för en färgkopia eller färgutskrift tas det ut 1,40 euro per sida. Om kopior av en eller flera handlingar har lagrats på en CD-skiva eller DVD-skiva eller ett motsvarande elektroniskt lagringsmedium, tas för upptagningen ut en avgift på 23 euro per skiva.


8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016 och gäller till utgången av 2023.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2021.

Helsingfors den 17 december 2021

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Sakkunnig
Noora Märijärvi

Bilaga

AVGIFTSTABELL

BESLUT Euro (€)

Annat beslut som meddelas på ansökan 38

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.