1188/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 § i militärunderstödslagen (781/1993), sådan paragrafen lyder i lagarna 963/2017 och 1171/2018, ett nytt 2 mom. som följer:

11 §
Inkomster som ska beaktas

När understödet bestäms beaktas de löne- och företagarinkomster som står till den värnpliktiges förfogande till den del de överstiger 300 euro per månad.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 200/2021
ShUB 32/2021
RSv 174/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.