1184/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kommunens betalningsandel och minimihastigheten för en snabb bredbandsförbindelse i bredbandsprojekt

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om kommunens betalningsandel och minimihastigheten för snabba bredbandsförbindelser i bredbandsprojekt (203/2021) 2 § 1 mom. samt

upphävs 2 § 2 mom. som följer:

2 §
Minimihastighet för snabba bredbandsförbindelser

Minimihastigheten för en snabb bredbandsförbindelse är 300 megabit per sekund i inkommande trafik och 100 megabit per sekund i utgående trafik.


Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2022.

På sådana bredbandsprojekt för vilka Transport- och kommunikationsverket har meddelat ett stödbeslut innan denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 16 december 2021

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Specialsakkunnig
Aino Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.