1176/2021

Valamo den 24 november 2021

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras kyrkoordningens för ortodoxa kyrkan (174 /2007) 12 § 3 moment, 27 § 1 moments 3 punkt, 56 § 1 moment samt 114 § 1 moment, 12 § 3 momentet och 27 § 1 momentets 3 punkt i den lydelse de har i kyrkomötets beslut 937/2020, såsom följer:

12 §
Stiftsindelningen

Till Uleåborgs stift hör följande församlingar: Norra Finlands och Tammerfors ortodoxa församlingar.

27 §
Valområden för val av lekmannaombud

3) valområdet för Uleåborgs stift till vilket hör Norra Finlands och Tammerfors församlingar med staden Uleåborg som valort.

56 §
Bokslut

Kyrkostyrelsen skall för kyrkomötet upprätta ett bokslut över skötseln av kyrkans ekonomi efter utgången av varje kalenderår, senast den 30 april.


114 §
Bokslut

Församlingsrådet skall för församlingsfullmäktige upprätta ett bokslut över skötseln av församlingens ekonomi efter utgången av varje kalenderår, senast den 30 april.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2022.

Valamo den 24 november 2021

Ärkebiskop av Helsingfors och hela Finland
Leo

Kyrkomötets sekreterare
Jari Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.