1171/2021

Helsingfors den 15 december 2021

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom., sådana de lyder i förordning 438/2021, som följer:

7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 7 974,94 euro/mån
9 B 7 435,31 euro/mån
8 A 6 868,53 euro/mån
8 B 6 297,40 euro/mån
7 A 5 682,40 euro/mån
7 B 5 090,65 euro/mån
6 4 507,25 euro/mån
5 3 844,60 euro/mån
4 A 3 470,46 euro/mån
4 B 3 097,42 euro/mån
3 2 733,69 euro/mån
2 2 611,11 euro/mån
1 2 511,99 euro/mån


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 15 december 2021

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Avdelningsstabsofficer
Sami Roikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.