1169/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 (1078/2020) lagens rubrik, 1 §, 3 § 3 mom. och 6 § 1 och 2 mom. som följer:

Lag

om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2027

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om rätten för den som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk att under skatteåren 2021–2027 från sin inkomst av näringsverksamhet eller jordbruk göra ett tilläggsavdrag som baserar sig på fakturor för underentreprenad för forsknings- och utvecklingsverksamhet.

3 §
Grund för tilläggsavdraget samt belopp

Tilläggsavdragets belopp är 150 procent av de godtagbara poster i fakturorna för underentreprenad som avses i 2 mom. Tilläggsavdragets maximibelopp under skatteåret är 500 000 euro. Tilläggsavdrag beviljas inte om det avdragbara beloppet under skatteåret är mindre än 5 000 euro. Tilläggsavdrag beviljas inte till den del som den skattskyldige har fått direkt statligt stöd eller något annat offentligt stöd för att täcka de fakturor för underentreprenad som hänför sig till projektet.


6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2027.

Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2021–2027.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2022.

RP 186/2021
FiUB 27/2021
RSv 210/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.