1166/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba (919/2009) 2 § samt

ändras 1 § som följer:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om utbyte av upplysningar om skatter och i avtalet för att främja ekonomiska relationer, vilka avtal ingicks i Paris den 10 september 2009 mellan Republiken Finland och Konungariket Nederländerna såvitt avser Aruba, gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. Giltighetstiden för de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska relationer upphörde den 1 juni 2021 och tillämpningen av dem upphör den 31 december 2021.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 184/2021
FiUB 18/2021
RSv 181/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.