1149/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om el- och naturgasnätsavgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om el- och naturgasnätsavgifter (950/2012) 5 och 6 §, sådana de lyder i lag 1079/2016, som följer:

5 §
Elnätsavgift

Elnätsavgiften för en innehavare av distributionsnät och en innehavare av högspänningsdistributionsnät är 1,6 promille av försäljningsintäkterna av nätverksamheten under den senast avslutade räkenskapsperioden, dock minst 6 000 euro.

Elnätsavgiften för en stamnätsinnehavare med systemansvar är 750 000 euro. Någon elnätsavgift enligt 1 mom. tas inte ut hos en stamnätsinnehavare med systemansvar.

6 §
Naturgasnätsavgift

Naturgasnätsavgiften för en innehavare av distributionsnät för naturgas är 1,6 promille av försäljningsintäkterna av nätverksamheten under den senast avslutade räkenskapsperioden, dock minst 6 000 euro.

Naturgasnätsavgiften för en överföringsnätsinnehavare med systemansvar är 300 000 euro. Någon naturgasnätsavgift enligt 1 mom. tas inte ut hos en överföringsnätsinnehavare med systemansvar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 150/2021
EkUB 28/2021
RSv 152/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.