1124/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket (846/2018), sådan bilagan lyder i förordning 336/2021, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2021.

Denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 16 januari 2022 eller därefter.

Helsingfors den 16 december 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Projektledare
Maarit Hellstedt

Bilaga: JSMf Enhetskostnader för bygginvesteringar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.