1097/2021

Helsingfors den 10 december 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsstiftelsers pensionsansvar

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 166 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006):

1 §
Tillämpningsområde

Beräkningsgrunderna tillämpas på sådant pensionsskydd som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). I denna förordning avses med pensionsstiftelsers pensionsansvar pensionsstiftelsers ansvarsskuld enligt 7 kap. 1 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) och lagen om pension för arbetstagare.

2 §
Beräkning av pensionsstiftelsers ansvarsskuld

Den ansvarsskuld som avses i 7 kap. 1 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor beräknas enligt de beräkningsgrunder som anges i bilaga 1 till denna förordning.

De koefficienter som behövs för beräkning av ansvarsskulden i enlighet med 1 mom. ingår i bilaga 2 till denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för 2022. Punkt 7 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för 2020, och punkt 4 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för 2021.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret (747/2019).

Helsingfors den 10 december 2021

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Bilagor 1 och 2: SHMf om grunderna för beräkning av pensionsstiftelsers pensionsansvar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.