1096/2021

Helsingfors den 7 december 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras bilagorna 1, 2 och 3 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner (1015/2013), sådana de lyder i förordning 1000/2020, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2021.

Förordningen tillämpas första gången vid beräkningen av den försäkringstekniska ansvarsskulden för 2021 och vid den ansvarsfördelning som verkställs för 2021.

Helsingfors den 7 december 2021

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Matematiker
Harri Isokorpi

Bilagor 1-3: SHMf om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.