1093/2021

Helsingfors den 9 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 9 § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1373/2018), sådan paragrafen lyder i förordningarna 601/2020 och 796/2021, ett nytt 5 mom. som följer:

9 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax inom verksamhetsområdet för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler de uppgifter enligt lagen om vattentjänster (119/2001) som hör till närings-, trafik- och miljöcentralerna.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 9 december 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Specialsakkunnig
Tarja Krakau

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.