1089/2021

Helsingfors den 9 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om statens intressebolag

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statens intressebolag (48/2008) 1 § som följer:

1 §
Statens intressebolag

SSAB AB är statens intressebolag som avses i 2 § 4 mom. i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007), fastän statens andel av röstetalet i bolaget är under tio procent.


Denna förordning träder i kraft den 17 december 2021.

Helsingfors den 9 december 2021

Europa- och ägarstyrningsminister
Tytti Tuppurainen

Regeringsråd
Ilpo Nuutinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.