1088/2021

Helsingfors den 9 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsrådets kansli (393/2007) 2 §, sådan den lyder i förordning 412/2021, som följer:

2 §
Statligt ägda bolag som lyder under statsrådets kansli

Följande bolag hör till statsrådets kanslis ansvarsområde:

Arctia Ab, Boreal Växtförädling Ab, Finavia Abp, Finnair Abp, Finnpilot Pilotage Ab, Fortum Abp, Gasonia Oy, Gasum Oy, Governia Oy, Kemijoki Oy, Kommunfinans Abp, Leijona Catering Oy, Motiva Oy, Neova Oy, Neste Abp, Nordic Morning Group Abp, Patria Abp, Posti Group Abp, Solidium Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Suomen Ilmailuopisto Oy, Finlands Färjetrafik Ab, Finlands Malmförädling Ab, Ab Myntverket i Finland, Finska Centralen för Utsädespotatis Ab, SSAB AB, Suomen Viljava Oy, Tapio Ab, Veikkaus Ab och VR-Group Ab.


Denna förordning träder i kraft den 17 december 2021.

Helsingfors den 9 december 2021

Statsminister
Sanna Marin

Regeringssekreterare
Piia Nyström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.